Typ a rozměry

Technické vlastnosti

Kontakt

Poptávka

Vibrované dlažby
  POŽADAVKY NA PROTISKLUZ
  Požadavky na podlahy v pracovních prostorech s nebezpečím uklouznutí (ZH 1/571)

  R- protiskluz, V- odvodnění/čištění
 
 
Číslo Pracovní prostory R V
0
0.1
0.2
0.3
Všeobecné pracovní prostory
Vstupy
Schodiště
Sanitární prostory (např. WC, umývárny, šatny)
Přestávkové prostory (např. podnikové kantýny)
Zdravotnická zařízení (např.ošetřovny)

R9
R9
R10
R9
R9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Výroba margarínů, potravinářských tuků a olejů
Roztavené tuky
Rafinérie jedlých olejů
Výroba a balení margarínu
Výroba a balení jedlých tuků, stáčení jedlých olejů

R13
R13
R12
R12

V6
V4
2
2.1
2.2
2.3
Zpracování mléka, výroba sýrů
Zpracování čerstvého mléka vč. výroby másla
Výroba, skladování a balení sýrů
Výroba zmrzliny

R12
R11
R12

 
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Výroba čokolády a cukrovinek
Cukrovary
Výroba kakaa
Výroba surovin
Výroba tabulek, dutinek a pralinek

R12
R12
R11
R11
4

4.1
4.2

4.3
Výroba pečiv (pekárny, cukrárny, výroba trvanl. pečiva)
Výroba těsta
Prostory, kde se převážně zpracovávají tuky, nebo tekuté hmoty
Umývárny


R11
R12

R12

V4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
Porážení, zpracování masa
Jatky
Zpracování vnitřností
Dělení masa
Výroba uzenin
Oddělení vařených uzenin
Oddělení surových uzenin
Sušárna uzenin
Udírny
Nasolování
Zpracování drůbeže
Sklad střev
Krájecí a balící oddělení

R13
R13
R13
R13
R13
R13
R12
R12
R12
R12
R12
R12

V10
V10
V8
V8
V6
V6
6
6.1
6.2
6.3
Zpracování ryb, výroba lahůdek
Zpracování ryb
Výroba lahůdek
Výroba lahůdek

R13
R13
R13

V10
V6
V4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Zpracování zeleniny
Výroba kyselého zelí
Výroba zeleninových konzerv
Sterilizační prostory
Přípravy zeleniny pro zpracování

R13
R13
R11
R12

V6
V6

V4
8

8.1
8.2
Mokré prostory pro výrobu potravin a nápojů
(pokud nejsou uvedeny zvlášť)
Skladovací sklepy, kvasné sklepy
Stáčírny ovocných nápojů výroba ovocných šťáv


R10
R11
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2

9.3
9.4

9.5
9.6
9.7
9.8
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.9
Kuchyně, jídelny
Gastronomické kuchyně (restaurace, hotely)
do 100 obědů denně
nad 100 obědů denně
Kuchyně pro veřejné stravování v domech, školách,
dětských jeslích, sanatoriích
Kuchyně pro veřejné stravování v nemocnicích, klinikách
Velké kuchyně pro hromadné stravování v menzách, kantýnách, vývařovnách...
Zpracovatelské kuchyně (rychlé občerstvení, bufety)
Rozmrazovací a ohřívací kuchyně
Kuchyně kaváren a čajoven, staniční kuchyně
Umývárny
Umývárny k 9.1, 9.4, 9.5
Umývárny k 9.2
Umývárny k 9.3
Jídelny, hostinské prostory, kantýny včetně obslužných a servírovacích chodeb


R11
R12

R11
R12

R12
R12
R10
R10

R12
R11
R12

R9


V4
V4
V4
V4V4
10
10.1
10.2
Chladírny a mrazírny
pro nebalené zboží
pro balené zboží

R12
R11
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
Prodejny
Příjem zboží - maso
Příjem zboží - ryby
Obslužné chodby pro maso a uzeniny, nebalené zboží
Obslužné chodby pro maso a uzeniny, balené zboží
Obslužné chodby pro ryby
Příprava masa
Prostory vázání kytic
Prodejní prostory s pevně zabudovanými pecemi
Prodejní prostory s pevně zabudovanými fritézami či grily
Prodejní prostory, prostory pro zákazníky
Přípravné prostory pro prodej potravin
Pokladní a balící prostory
Obslužné chodby pro chléb, pečivo, nebalené zboží
Obslužné chodby pro sýr a sýrové výrobky, nebalené
Obslužné chodby s výjimkou 11.3 - 11.5, 11.13, 11.14

R11
R11
R11
R10
R12
R12
R11
R11
R12
R9
R10
R9
R10
R10
R9


V8


V4
12
12.1
12.2
12.3
Prostory zdravotní a pečovatelské služby
Dezinfekční prostory (mokré)
Předčištění pro sterilizaci
Fekální prostory, vylévací prostory,
nečisté prostory ošetřovacích úkonů

R11
R10

R10
Číslo Pracovní prostory R V
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
Pitevny
Prostory medicínských lázní, hydroterapie
Umývárny operačních sálů, sádrovny
Sanitární prostory, staniční umývárny
Prostory pro lékařskou diagnostiku a terapii,
masážní prostory
Operační prostory
Stanice s nemocničními pokoji a předsíní
Lékařské praxe, denní kliniky
Lékárny
Laboratoře
Holičské a kadeřnické salóny
R10
R11
R10
R10

R9
R9
R9
R9
R9
R9
R9
13
13.1

13.2

13.3
Prádelny
Prádelny s průběžnými (rourovými) pračkami
nebo vibračními pračkami
Prostory s pračkami, z nichž se
vyjímá mokré prádlo
Prostory s mandlováním a žehlením


R9

R11
R9


 
14
14.1
14.2
Výroba krmiv
Výroba suchých krmiv
Výroba krmiv s použitím tuku a vody

R11
R11


V4
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
Výroba kůží a textilu
Vodní dílna v koželužně
Prostory se stroji na odstraňování masa
Prostory pro lněné vyztužované kůže
Mastné prostory pro výrobu těsnění
Barvírny textilií

R13
R13
R13
R13
R11


V10
V10
16
16.1
Lakovny
Prostory mokrého broušení

R12

V10
17
17.1
17.2

17.3

17.4
17.5
Keramický průmysl
Mokré mletí (zpracování keramických surovin)
Míchače. Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice,
granit, umělé pryskyřice
Lisování (tváření). Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, granit, umělé pryskyřice
Odlévání
Glazování

R11

R11

R11
R12
R12V6

V6
18
18.1
18.2
18.2.1
18.3
18.3.1
18.4
18.5
18.6
Zpracovaní a odpracování skla a kamene
Řezání a broušení kamene
Tvarování skla
Duté sklo, skleněné nádoby, stavební sklo
Broušení skla
Duté sklo, ploché sklo
Výroba izolačního skla. zacházení se suchou maltou
Balení, zasílání skla. Zacházení s antiadhesivy
Leptací a kyselinová leštící zařízení pro sklo

R11

R11

R11
R11
R11
R11V4


V6
V6
19
19.1
Betonárky
Místa omývání betonu

R11
20
20.1
Sklady
Sklady olejů a tuků

R12

V6
21
21.1
21.2
21.3
Chemické a tepelné zpracování železa a kovů
Moření
Kalírny
Laboratoře

R12
R12
R11
22

22.1
22.3
22.4
Zpracování a opracování kovů, kovozpracující dílny
Galvanizace
Zpracovaní šedé litiny
Oblasti mechanického opracování kovů
(např. soustružení, frézování), ražení, lisování, tažení
(trubky, dráty) a prostory se zvýšeným zatížením
olejovými mazivy
mycí prostory součástí, odpařovací prostory


R12
R11R11
R12V4
23
23.1
23.2
23.3
Dílny pro údržbu vozidel
Prostory pro údržbu a opravy
prostory a zkušební jámy
Myčky

R11
R12
R11


V4
V4
24
24.1
24.2
24.3
Dílny pro údržbu letadel
Hangáry
haly pro opravy
Mycí prostory

R11
R12
R12V4
25
25.1
25.2
25.3
25.4
Likvidace odpadních vod
Čerpací prostory
Prostory odvodňování kanálů
Prostory česlí
Stanoviště obsluhy, pracovní a údržbářské plošiny

R12
R12
R12
R12
 
26
26.1
26.2
Hasičské zbrojnice
Stanoviště vozidel
Prostory zařízení pro péči o hadice

R12
R12
 
27
27.1
Peněžní ústavy
Prostory přepážek

R9
 
28
28.1
Garáže (s výjimkou prostor uvedených pod č. 0)
Garáže, výškové a podzemní garáže

R10
 
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
Školy a školky
Vstupní prostory, chodby, přestávkové haly
Ttřídy
Schodiště
Toalety
Učební kuchyně ve školách (viz také č.9)
Kuchyně ve školách (viz také č.9)
Strojní dílny pro zpracování dřeva
Odborné prostory pro dílny

R9
R9
R9
R10
R10
R10
R10
R10
 

 

 

 

 

© Copyrights K-Bau s.r.o., Designed by WEBTVOR.COM, Doporučujeme IE6, 800x600 ©